Nautički centar Zemun

Uspostavlja kontakte vlasnika plovnih objekata sa:

– Urgentnim službama
– Privezištima za čamce i jahte i marinama
– Servisnim radionicama
– Turističkim organizacijama i agencijama
– Subjektima u oblasti snabdevanja
– Ugostiteljskim objektima
– Objektima za smeštaj
– Klubovima i drugim organizacijama

NAUTIČKI KLUB RADECKI

1173,8 km. Zemun, Kej Oslobođenja bb
nTel: 011 2 104 582

Sidrenje na bovama, ponton za prihvat (dubina u zoni pristajanja 1m), čuvarska služba, odlaganje smeća, kontakt sa servisima, klupski bife i restoran sa ribljim specijalitetima.

NAUTIČKI KLUB GARDOŠ

1173,5 km. Zemun, Kej Oslobođenja bb
Tel: +381 (0)63 391 243

Sidrenje na bovama, ponton za prihvat (dubina u zoni pristajanja 1m), čuvarska služba, odlaganje smeća, kontakt sa servisima, klupski bifeTamburaši

NAUTIČKI KLUB ZEMUN

1173,3 km. Zemun, kej Oslobođenja 29
Tel: +381 (0)11 261 72 75

Privez na pontonima (dubina u zoni pristajanja 3m), čuvarska služba, odlaganje smeća, kontakt sa servisima, klupski bife.

Sportsko Ribolovno Društvo DUNAV

1172,6 km. Zemun, Kej Oslobođenja bb
Tel: +381 (0)11 3 167 675

Sidrenje na bovama, ponton za prihvat (dubina u zoni pristajanja 1m), čuvarska služba, odlaganje smeća, kontakt sa servisima, klupski bife i restoran sa ribljim specijalitetima.

MARINA NAUTEC

1171,6 km. Zemun, Kej Oslobođenja 3a
Tel: +381 (0)11 307 77 92; +381 (0)63 215 616
office@nautec.rs www.nautec.rs

Privez na pontonima za 30 čamaca (dubina u zoni pristajanja 4m),
Suvi vez za 30 skutera, kran za izvlačenje čamaca do 3,5t.
Čuvarska služba, mornar marine, snabdevanje strujom i vodom, snabdevanje gorivom, odlaganje smeća, kupatilo, pranje veša.
Zimsko čuvanje čamaca na posebnom placu.

Distributer čamaca Sea Ray i vanbrodskih motora Mercury.
Ovlašteni servis za, brodske motore, vanbrodske motore, sve vrste čamaca, elektro i elektronske uredjaje.

Kompjuterska dijagnostika brodskih i vanbrodskih motora
Klupski bife, Internet

MARINA 4. JULI

1171,8 km. Zemun, Kej Oslobođenja bb
Tel: +381 (0)11 31 68 575; +381 (0)11 31 68 577

Privez na bovama i pontonima za 300 plovila
Prihvat na pontonima dva broda do 30 m, prihvat do deset čamaca u tranzitu (dubina u zoni pristajanja 4m).

Čuvarska služba, snabdevanje strujom i vodom, snabdevanje gorivom, odlaganje smeća,n kupatilo, pranje veša.
Zimsko čuvanje čamaca na obali.
U kontaktu sa servisima pružanje svih vrsta usluga.

Rampa sa odgovarajućom tehnikom za spuštanje i izvlačenje čamaca.
Klupski bife, Internet